Skip to content

ZABURZENIA EMOCJONALNE

2 lata ago

245 words

ZABURZENIA EMOCJONALNE. Problemy emocjonalne powodujące zaburzenia funkcjonalne u poszczególnych dzieci nie są typem problemów, które można generalnie załatwić przez zmiany w programach, lepsze metody nauczania lub specjalne wychowawstwo, jednak bardzo obchodzą nauczyciela, ponieważ mają wpływ na zdolność uczenia się. Zazwyczaj zaburzenie jest chwilowe – po pewnym Czasie trudności wyrównują się lub też dziecko uczy się przystosowywać i godzić z daną sytuacją. Zdarza się jednak, że sprawy nie układają się tak pomyślnie; sytuacja nie ulega poprawie lub też dziecko nadal czuje się przegrane i wytrącone, i oto mamy pod opieką dziecko o chronicznie zachwianej równowadze, które potrzebuje więcej pomocy, niż my, jako nauczyciele możemy mu jej udzielić. Rozmiar pomocy, jaką nauczyciele mogą dać dziecku w rozwiązaniu jego trudności psychicznych, zależy od czasu, jaki można mu poświęcić oraz od rodzaju szkolenia lub przygotowania do tego zadan ia. Oczywiście, istnieją jeszcze inne ważne czynniki: atmosfera szkoły, która decyduje o stopniu, w jakim dzieci będą odczuwały zachętę do mówienia o swych trudnościach nauczycielom; konflikt, jaki czasem powstaje pomiędzy rolą pedagoga wysłuchującego problemów uczniów a rolą nauczyciela wystawiającego tym samym uczniom oceny; stopień zadowolenia, jaki poszczególni nauczyciele odczuwają pomagając uczniom i wreszcie zagadnienie, czy jest słuszną rzeczą w stosunku do pozostałych uczniów poświęcać tyle czasu zaledwie jednemu czy też dwojgu dzieciom. [hasła pokrewne: dermatolog gniezno prywatnie, choroba wilk, makrofagi w tarczycy ]

0 thoughts on “ZABURZENIA EMOCJONALNE”

Powiązane tematy z artykułem: choroba wilk dermatolog gniezno prywatnie makrofagi w tarczycy