Skip to content

Równoważenie bezpieczeństwa i innowacji w przypadku regeneracyjnej medycyny komórkowej

2 lata ago

516 words

Medycyna regeneracyjna to dziedzina, która obejmuje wymianę, inżynierię lub regenerację ludzkich komórek, tkanek lub narządów w celu ustalenia, przywrócenia lub wzmocnienia normalnej funkcji. Jest to dziedzina z wielką obietnicą, która trafia bezpośrednio do roli Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w ułatwianiu dostępności bezpiecznych i skutecznych metod leczenia. Szeroki zakres produktów medycyny regeneracyjnej obejmuje terapie komórkowe, terapeutyczne produkty inżynierii tkankowej, komórki ludzkie i produkty tkankowe oraz pewne produkty złożone obejmujące komórki i urządzenia, takie jak rusztowania, na których mogą rosnąć komórki. Ostatnio interesowało się w szczególności potencjałem dorosłych komórek macierzystych, aby sprostać różnorodnym warunkom. Rozszerzanie wykorzystania produktów opartych na komórkach macierzystych
Postępy w dziedzinie hematopoetycznej biologii komórek macierzystych doprowadziły do opracowania metod leczenia, takich jak hematopoetyczny przeszczep komórek macierzystych (HSCT), który jest związany z poprawą przeżywalności u pacjentów z łagodnymi i złośliwymi zaburzeniami hematologicznymi. 2 szerokie zastosowanie komórek macierzystych w technikach oznaczanych jako medycyna regeneracyjna, korzyści kliniczne nie zostały jednoznacznie wykazane w większości przypadków. Co można zrobić, aby pomóc w rozwoju bezpiecznych i skutecznych produktów komórkowych w dziedzinie medycyny regeneracyjnej.
Postęp naukowy pokazał nam, że komórki macierzyste są istotnie niezwykle złożonymi organizmami biologicznymi. Aby to skomplikować, termin komórki macierzyste został użyty do opisania różnych komórek, które mają zdolność dzielenia się i różnicowania, w tym hematopoetyczne komórki macierzyste i komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej (mezenchymalne komórki macierzyste). Potencjalne korzyści dla zdrowia ludzkiego pobudziły duży postęp w biologii komórek macierzystych w ciągu ostatnich kilku dekad. Dziedzina przeszła od scharakteryzowania właściwości tych komórek do zastosowań terapeutycznych. Ta historia jest pouczająca w informowaniu o naszej obecnej polityce.
Obecnie w literaturze jest tysiące cytowań związanych z klinicznym HSCT, które jasno udokumentowały profil skutków ubocznych i skuteczność takich procedur. Jednak taki postęp naukowy i kliniczny w HSCT kontrastuje z obecną sytuacją dla szeregu innych produktów komórek macierzystych, takich jak mezenchymalne komórki macierzyste. Pomimo rozprzestrzeniania się wczesnych faz mezenchymalnych komórek macierzystych, brakowało ostatecznych badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności takich procedur w porównaniu ze standardową opieką. 3.4 Na przykład mezenchymalne komórki macierzyste były stosowane u pacjentów z szeroki zakres schorzeń, od raka po zaburzenia oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy, w tym chorobę Alzheimera, pomimo niedostatku informacji z dobrze zaprojektowanych badań klinicznych. Dwa wyjaśnienia, które często są cytowane, dlaczego mezenchymalne komórki macierzyste powinny być bezpieczne i skuteczne w tak wielu różnych warunkach, to to, że komórki są immunomodulujące i że mogą odpowiednio różnicować się na podstawie środowiska, w którym są wprowadzane. Z literatury naukowej wiemy teraz z uzasadnioną pewnością, że nie zawsze tak jest.
Jednocześnie podawanie takich komórek macierzystych może wiązać się z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi.5,6 Nawet w przypadku braku poważnych zdarzeń niepożądanych, stosowanie terapii o nie udowodnionej skuteczności jest krzywdą dla pacjentów i zdrowia publicznego.
[podobne: komórki żerne, makrofagi w tarczycy, odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego ]

0 thoughts on “Równoważenie bezpieczeństwa i innowacji w przypadku regeneracyjnej medycyny komórkowej”

Powiązane tematy z artykułem: komórki żerne makrofagi w tarczycy odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego