Skip to content

Rokowanie, zapobieganie i leczenie kily watroby

2 lata ago

494 words

Prócz wymienionych objawów w różnicowaniu kiły wątroby ma znaczenie także to, że żółtaczka, jeżeli powstaje, nie jest wywołana przez całkowitą niedrożność dużych przewodów żółciowych, lecz jest pochodzenia miąższowego lub zależy od częściowego tylko utrudnienia odpływu żółci do dwunastnicy. f) Rokowanie, zapobieganie i leczenie kiły wątroby Rokowanie w pierwotnej kile wątroby jest dobre, w kile wtórnej przeważnie pomyślne, gdyż żółtaczka cofa się bardzo często nawet bez Ieczenia. Czy jednak w tym samym czasie wraca do stanu prawidłowego także sprawność wątroby, trudno orzec wobec braku badań w tym kierunku. Źle rokuje wczesna żółtaczka kiłowa złośliwa, gdyż najczęściej przechodzi w ostry zanik wątroby. W kile późnej rokowanie jest tym gorsze, im później chorobę się rozpoznaje i im później rozpoczyna Ieczenie swoiste. Zwłaszcza nie można oczekiwać większej poprawy, gdy kiła wywoła już wybitne zniekształcenie wątroby wskutek zmian nie odwracalnych. Leczeniem swoistym można w takich przypadkach jedynie zahamować postęp choroby. Zapobieganie kile wątroby polega na stosowaniu po zakażeniu kiłowym obfitej diety węglowodanowej z równoczesnym ograniczeniem tłuszczów oraz z usunięciem z pożywienia pokarmów drażniących wątrobę. Napoje alkoholowe powinny być stanowczo zakazane. Duże znaczenie ma także wczesne leczenie swoiste. Leczenie. Wczesna żółtaczka kiłowa nakazuje poza przestrzeganiem diety rozpoczynać natychmiast leczenie swoiste. Większość klinicystów stosuje przede wszystkim przetwory rtęciowe (t. I) albo bizmutowe (t. I) i dopiero później, gdy żółtaczka już ustąpi i stan chorego jest dobry, przechodzi po 3-6 tygodniach takiego leczenia do ostrożnego stosowania małych dawek nowarsenobenzolu, zaczynając od dawki 0,1 g i nie przekraczając jednorazowej dawki 0,3 g. Najmniejsze wzniesienie gorączkowe ogólnej ciepłoty dała po wstrzyknięciu przetworu arsenowego, wzmożenie urobilinuri, pogorszenie ogólnego stanu nakazują natychmiast przerwać leczenie arsenem. Antoni Gluziński poleca stosować przetwory rtęci w małych dawkach i z odpowiednią ostrożnością, co zaś do salwarsanu, to poleca tylko małe i z rzadka dawki, postępując wedle przysłowia łacińskiego: festina lenie (śpiesz się powoli). W przypadkach zejścia wczesnej żółtaczki kiłowej w zanik wątrob y leczenie swoiste uważam za przeciwwskazane. Nie wszyscy zresztą są tego zdania. Marian Grzybowski, wychodząc z założenia, że nie ma wielkiej nadziei utrzymania chorego przy życiu, wypowiada się za wyzyskaniem wszystkich sposobów leczenia, nawet połączonych z pewnym ryzykiem, i poleca leczenie nowarsenobenzolem w przypadkach niewątpliwie kiłowego ostrego zaniku wątroby u chorych, którzy poprzednio nie byli leczeni przetworem arsenowym albo byli leczeni małymi, lecz częstymi dawkami rtęci lub bizmutu. Osobiście za właściwe postępowanie w tych przypadkach uważam energiczne leczenie według zasad, które podałem w rozdziale o leczeniu ostrego miąższowego zapalenia wątroby. [patrz też: anestezjologia i ratownictwo, renata rusin dermatolog rzeszów, choroba wilk ]

0 thoughts on “Rokowanie, zapobieganie i leczenie kily watroby”

  1. Jakiś czas temu pewna firma wprowadziła na Polski rynek test na niedoczynność tarczycy

Powiązane tematy z artykułem: anestezjologia i ratownictwo choroba wilk renata rusin dermatolog rzeszów