Skip to content

Morehead, Beckham porównal dwie grupy, z których kazda liczyla stu uczniów szkoly sredniej, niewykazujacych dostatecznych postepów w nauce

2 lata ago

245 words

Morehead, Beckham porównał dwie grupy, z których każda liczyła stu uczniów szkoły średniej, niewykazujących dostatecznych postępów w nauce. Jedna z tych grup otrzymywała porady, druga była ich pozbawiona. Autor stwierdza, że w grupie otoczonej opieką – w okresie do końca nauki szkolnej rzuciło szkołę 9 uczniów w porównaniu z 21 uczniami w drugiej grupie. Iuniey i Morehead porównywali uczniów dwóch niewielkich szkół średnich w Arkansas w ciągu jednego roku. Jedna szkoła korzysta z usług wykwalifikowanego doradcy szkolnego, a druga – nie. Uczniowie szkoły, w której był doradca, dokonali lepszego wyboru zawodu w porównaniu z uczniami drugiej szkoły. Na podstawie Inwentarza SRA dla młodzieży uczniowie otrzymujący porady zyskali również wiele pod względem osobistego przystosowania się, w odróżnieniu od uczniów drugiej szkoły. Autorzy donoszą również o bardzo wymownych różnicach w osiągnięciach w nauce przemawiających za szkołą, w kt rej był doradca. Chociaż różnice omawiane przez Tumeya i Moreheada mogły być skutkiem wpływu innych czynników niż obecność i praca doradcy (różnice w morale szkoły, w klimacie emocjonalnym, w stosunkach pomiędzy uczniami i dyrekcją, pomiędzy uczniami a społecznością itp. ), studium ich jest jedną z wielu ukazujących się prac, które wykazują skuteczność i wagę dobrze opracowanych zadań dla personelu szkolnego. [przypisy: odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego, kosa cs go allegro, kudłate kulki ]

0 thoughts on “Morehead, Beckham porównal dwie grupy, z których kazda liczyla stu uczniów szkoly sredniej, niewykazujacych dostatecznych postepów w nauce”

Powiązane tematy z artykułem: kosa cs go allegro kudłate kulki odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego