Skip to content

Male komórki zerne (mikrofagi)

2 lata ago

175 words

Małe komórki żerne (mikrofagi) trawią bakterie w środowisku słabo kwaśnym i zasadowym, duże zaś komórki żerne (makrofagi), które trawi przede wszystkim elementy komórkowe, wywierają swoje działanie w środowisku kwaśnym, dochodzącym nawet do pH = 4,0. Na początku zapalenia emigrują najpierw krwinki białe wielojądrzaste, obojętnochłonne, czyli neutrofile (mikrofagi), które są nieduże i łatwiej tworzą niby-nóżki. Jeżeli śwince morskiej wprowadzić zawiesinę z krwinek czerwonych gęsi, to w wysięku zapalnym na początku zjawiają się neutrofile (mikrofagi), później zaś monocyty (makrofagi), które- pożerają obce krwinki czerwone. Najwięcej małych komórek żernych znajdujemy w zapaleniu wywołanym bakteriami. Małe komórki żerne przez naczynia chłonne dostają się z powrotem do krwi. Makrofagi zawierają dużo enzymów i posiadają także zdolność wytwarzania dość sprawnie niby-nóżek . . Eozynofile posiadają bardzo słabą zdolność do ruchów pełzakowatych, a zdolność fagocytarna u nich prawie nie istnieje. W ropie prawie ich nie spotykamy. [hasła pokrewne: kudłate kulki, komórki żerne, leczenie nadpotliwości ]

0 thoughts on “Male komórki zerne (mikrofagi)”

  1. korzystnie działaja na zmiejszenie cukru, cholesterolu i wzmocnienie naczyń krwionosnych

Powiązane tematy z artykułem: komórki żerne kudłate kulki leczenie nadpotliwości