Skip to content
2 lata ago

345 words

GRUŹLICA WĄTROBY (TUBERCULOSIS HEPA TIS) Wywód chorobowy i anatomia patologiczna. Gruźlica, wątroby powstaje wskutek zakażenia wątroby prątkami gruźlicy, dostającymi się do wątroby najczęściej z krwią przez tętnicę wątrobową, rzadziej przez żyłę wrotną, lub drogami chłonnymi z gruźliczo zmienionych narządów sąsiednich (opłucnej, otrzewnej itd.). Rolę chorobotwórczą mogą odgrywać nie tylko prątki, ale i ich jady. Zmiany gruźlicze w wątrobie mogą być ograniczone i rozlane. Najczęstszą postacią ograniczoną jest gruźlica prosówkowa wtórna (tuberculosis hepatis miliaris), towarzysząca gruźlicy prosówkowej uogólnionej. O wiele rzadziej spotyka się gruźlicę prosówkową wątroby od osobnioną (tuberculosis hepatis miliaris isolata). Gruzełki znajdują się przeważnie między zrazikami, częściowo zaś i wewnątrz ich, a czasami bywa ich bardzo dużo. Wątroba jest zwykle powiększona. Przez jej torebkę przeświecają drobne, wielkości prosa, szarawobiaławe guzki. Ze zlewania się gruzełków powstają większe ogniska wielkości ziarnka grochu lub orzecha (tzw. gruźlica wątroby guzowata, tuberculosis hepatis tub erosa). Ogniska mogą serowacieć (gruźlica wątroby serowaciejąca, tuberculosis hepatis caeeosas) i po rozmiękaniu wytwarzać ropnie gruźlicze. Sadowiąc się w pobliżu przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych mogą gruzełki niszczyć ich ścianę i wieść do powstania ognisk serowatych różnej wielkości z zawartością podbarwioną żółcią (pericholangitis tuberculosa). Jako zmiany rozlane zakażenie gruźlicze wywołuje w wątrobie przyćmienie miąższowe, st łuszczenie, skrobiawicę, marskość zanikową i marskość przerostową tłuszczową. Nie wszyscy są zgodni w zapatrywaniach na rolę zakażenia w powstaniu zanikowej marskości wątroby. Jedni utrzymują, że rozrost tkanki łącznej międzyzrazikowej wywołują jady gruźlicze, inni zaprzeczają temu i przypisują rolę czynnika marskotwórczego u chorych na gruźlicę nadużywaniu alkoholu i wytworom zaburzenia trawienia w przewodzie pokarmowym, przy czym marskość wątroby może być sprawą pierwotną, a zmiany gruźlicze w wątrobie – następową, dołączającą się do jej marskości, [patrz też: choroba wilk, enzo krzeszowice, dr rusin dermatolog rzeszów ]

0 thoughts on “GRUZLICA WATROBY”

Powiązane tematy z artykułem: choroba wilk dr rusin dermatolog rzeszów enzo krzeszowice