Skip to content

A sami uczniowie sa najlepszym zródlem informacji

2 lata ago

194 words

A sami uczniowie są najlepszym źródłem informacji. Trudno jest nauczycielom i dyrekcji ocenić oderwaną skargę w stosunku do szkoły, ale szkolny doradca, którego łączą bliskie, bezpośrednie stosunki z setkami uczniów, ma dobre warunki, aby wiedzieć, co uważają oni za główne braki szkoły. Stąd drugą poważną zasługą, dzięki której pracownicy poradnictwa mogą przyczynić się do obniżenia odsiewu lub do zwiększenia efektywności nauczania, jest dopomożenie szkole w krytycznej ocenie i przeanalizowaniu własnego programu. Być może, doradca szkolny znajdzie dowody wskazujące, że program jest zbyt ograniczony i stwierdzi, że wielu uczniów odpada, ponieważ standardowe przygotowanie do wyższych uczelni nie odpowiada ich potrzebom zawodowym. Lub też może stwierdzić, że istnieje wiele możliwości wyboru, ale uczniowie uważają, że to, co im daje szkoła, nie ma związku z codziennym życiem, a ich zajęcia szkolne są zbyt oderwane, książkowe i a bstrakcyjne. Lub wreszcie być może życie społeczne szkoły ma tak sztywne formy, że znaczna liczba uczniów czuje się poza nawiasem. [przypisy: szpital psychiatryczny w żurawicy, odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego, wyciskarka do soków allegro ]

0 thoughts on “A sami uczniowie sa najlepszym zródlem informacji”

Powiązane tematy z artykułem: odbudowa zęba na wkładzie z włókna szklanego szpital psychiatryczny w żurawicy wyciskarka do soków allegro