Skip to content

Wylaczenie ropnia mózgu i mózdzku

2 miesiące ago

143 words

Wyłączenie ropnia mózgu i móżdżku jest jeszcze trudniejsze zwłaszcza w przypadkach wyraźnych ogniskowych objawów korowych. Zastosowanie dodatkowych metod badania (np. encefalografii) w przypadkach podejrzanych o ropień mózgu, może być bardzo pomocne. Różnicowanie z gruźliczym i nagminnym zapaleniem opon przeprowadza się na podstawie przebiegu schorzenia, badania neurologicznego, badania płynu mózgowo-rdzeniowego oraz badania otiatrycznego. W przypadkach zapalenia opon, w których uszne pochodzenie tego zapalenia nie jest zupełnie pewne (nawet w przypadku ropotoku usznego) należy wyłączyć inne pochodzenie zapalenia opon (nosopochodne, z jam bocznych nosa). Rokowanie w ropnym zapaleniu opon miękkich było bardzo złe do czasu wprowadzenia do lecznictwa su1fonamidów i penicyliny. Śmiertelność wynosiła 70-100%. Częściej obserwowano wyleczenie u dzieci i u osobników bardzo młodych. [więcej w: opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, komórki żerne, co to jest zdrowie fizyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: co to jest zdrowie fizyczne komórki żerne opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej