Skip to content

Wielu uczniów rzuca szkole, poniewaz dochodza do przekonania, ze ich dalsze wysilki sa bezowocne

2 lata ago

226 words

Wielu uczniów rzuca szkołę, ponieważ dochodzą do przekonania, że ich dalsze wysiłki są bezowocne. Ich morale jest niskie i są opanowani poczuciem klęski. Czasem uczniowie tacy potrzebują kogoś, kto zainteresowałby się ich postępami, czasem – obiektywnej oceny ich uzdolnień, a czasem wreszcie trzeba im przypomnieć o korzyściach, jakie daje wykształcenie. Jest rzeczą niemożliwą wymienić wszystkie sposoby, za pomocą, których doradcy szkolni i inni pracownicy poradnictwa mogą dopomóc uczniom (uczniom, którzy zagrożeni są odsiewem) w przystosowaniu się, a zatem i w pozostaniu w szkole. Prawdopodobnie można je ująć w jedną całość stwierdzając, że przede wszystkim muszą one służyć większej humanizacji szkoły, która byłaby instytucją głębiej zainteresowaną dobrem każdego poszczególnego ucznia. Jeżeli uda się uświadomić uczniom, że szkoła interesuje się nimi, jako jednostkami, uda się również nie tylko obniżyć odsiew, ale równ ież wytworzyć lepsze nastawienie do szkoły, co podniesie morale uczniów i ogólne ich podejście do życia, w ten sposób umożliwiając im pełniejsze korzystanie z nauki. Zakres, w jakim doradcy szkolni mogą dopomóc uczniom w ich trudnościach, określony jest w dwóch stosunkowo niedawno wydanych pracach, z których jednej autorem Jest Albert S. Beckham, a drugiej Austin H. Tumey i Charles G. [hasła pokrewne: szczepienia tropikalne, enzo krzeszowice, renata rusin dermatolog rzeszów ]

0 thoughts on “Wielu uczniów rzuca szkole, poniewaz dochodza do przekonania, ze ich dalsze wysilki sa bezowocne”

Powiązane tematy z artykułem: enzo krzeszowice renata rusin dermatolog rzeszów szczepienia tropikalne