Skip to content

w przypadkach obustronnego porazenia miesnia pierscienno-nalewkowatego

3 tygodnie ago

102 words

Czy można uważać uszkodzenie nerwu wstecznego za normalne następstwo ryzyka, jakie przedstawia operacja? Raczej nie, toteż nie można wymagać od lekarza. żeby uprzedzał chorego o możliwości takiego powikłania; w każdym razie chirurg zrobi dobrze, jeżeli przed operacją zbada stan głośni za pomocą laryngoskopii. Duszność występująca nagle lub narastająca szybko wymaga natychmiastowego wykonania tracheotomii; zwłoka może zadecydować: o życiu chorego. Stosujemy rurkę tracheotomijną zwykłą w przypadkach obustronnego porażenia mięśnia pierścienno-nalewkowatego, a w razie zapadnięcia się tchawicy, rurkę elastyczną (z pierścieni metalowych). [podobne: Kabiny Sanitarne, dzianina dresówka, Fordanserki ]

Powiązane tematy z artykułem: dzianina dresówka Fordanserki Kabiny Sanitarne