Skip to content

Tezyczki pooperacyjnej mozna stanowczo uniknac

10 miesięcy ago

142 words

Tężyczki pooperacyjnej można stanowczo uniknąć. jeżeli się pozostawia na tylnej ścianie gruczołu torebkę zewnętrzną na jak największej przestrzeni i nie narusza się związku torebki z tkankami położonymi poza tarczycą. Lekkie przypadki tężyczki ustępują po kilku dniach po podaniu wapnia, a nawet samoistnie; średnio ciężkie i ciężkie wymagają stosowania Dihydrotachysteryny. Ponieważ dawkowanie jest zależne od poziomu wapnia w krwi, a przedawkowanie może prowadzić do ognisk zwapnienia w nerkach, naczyniach i innych narządach jak również do ciężkiego uszkodzenia narządów, odpuszczamy tuż przed wstrzyknięciem dożylnym 10 ml krwi do badania; do pobrania krwi bierzemy suche naczyńko szklane wirówki, które przepłukujemy przedtem kilkakrotnie wodą destylowaną; gdybyśmy pobrali krew po wstrzyknięciu wapnia, otrzymalibyśmy poziom zmieniony. [przypisy: szpital psychiatryczny w żurawicy, komórki żerne, poliklinika zielona góra rtg ]

0 thoughts on “Tezyczki pooperacyjnej mozna stanowczo uniknac”

Powiązane tematy z artykułem: komórki żerne poliklinika zielona góra rtg szpital psychiatryczny w żurawicy