Skip to content

Tezyczki pooperacyjnej mozna stanowczo uniknac

2 lata ago

142 words

Tężyczki pooperacyjnej można stanowczo uniknąć. jeżeli się pozostawia na tylnej ścianie gruczołu torebkę zewnętrzną na jak największej przestrzeni i nie narusza się związku torebki z tkankami położonymi poza tarczycą. Lekkie przypadki tężyczki ustępują po kilku dniach po podaniu wapnia, a nawet samoistnie; średnio ciężkie i ciężkie wymagają stosowania Dihydrotachysteryny. Ponieważ dawkowanie jest zależne od poziomu wapnia w krwi, a przedawkowanie może prowadzić do ognisk zwapnienia w nerkach, naczyniach i innych narządach jak również do ciężkiego uszkodzenia narządów, odpuszczamy tuż przed wstrzyknięciem dożylnym 10 ml krwi do badania; do pobrania krwi bierzemy suche naczyńko szklane wirówki, które przepłukujemy przedtem kilkakrotnie wodą destylowaną; gdybyśmy pobrali krew po wstrzyknięciu wapnia, otrzymalibyśmy poziom zmieniony. [przypisy: szpital psychiatryczny w żurawicy, komórki żerne, poliklinika zielona góra rtg ]

0 thoughts on “Tezyczki pooperacyjnej mozna stanowczo uniknac”

Powiązane tematy z artykułem: komórki żerne poliklinika zielona góra rtg szpital psychiatryczny w żurawicy