Skip to content

Róznicowanie ropnego zapalenia opon

2 lata ago

168 words

W przypadkach przewlekłego zapalenia ucha środkowego śledzimy za objawami oponowymi w każdym przypadku zaostrzenia i to nie tylko w zapaleniu przewlekłym, przebiegającym z perlakiem lub zniszczeniem ścian kostnych jam bębenkowych, ale także w przypadkach tzw. prostego zapalenia ucha środkowego z wyciekiem śluzowym. Nie wolno zapominać, że w przebiegu zapalenia przewlekłego ucha środkowego z perlakiem, które w okresie zaostrzenia prowadzi do powikłania zewnątrzczaszkowego w postaci zapalenia wyrostka sutkowego często z ropniem podokostnowym stwierdzić można niektóre objawy oponowe, których prawie zawsze jest brak przy takim samym powikłaniu zewnątrzczaszkowym, w przebiegu ostrego zapalenia ucha. Różnicowanie ropnego zapalenia opon z innymi powikłaniami wewnątrzczaszkowymi pochodzenia usznego często jest bardzo trudne przede wszystkim z powodu możliwości równoczesnego występowania kilku powikłań . Niejednokrotnie dopiero w czasie zabiegu operacyjnego możliwe jest przeprowadzenie rozpoznania różnicowego z ropniem zewnątrzoponowym i podoponowym oraz z zakrzepowym zapaleniem zatoki esowatej. [hasła pokrewne: szczepienia tropikalne, bakterie ropotwórcze, enzo krzeszowice ]

0 thoughts on “Róznicowanie ropnego zapalenia opon”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu zdjęcie panoramiczne zębów gliwice[…]

Powiązane tematy z artykułem: bakterie ropotwórcze enzo krzeszowice szczepienia tropikalne