Skip to content

PRACOWNIK PORADNICTWA A ODSIEW

2 miesiące ago

240 words

PRACOWNIK PORADNICTWA A ODSIEW. Niektóre braki systemu masowego nauczania znajdują odbicie w tak zwanym odsiewie, to jest procencie uczniów, którzy opuszczają szkołę przed jej ukończeniem. Na pierwszy rzut oka wydaje się raczej dziwnym paradoksem fakt, że w kraju, gdzie wykształcenie jest kluczem otwierającym drogę do szerokich możliwości i gdzie ubiegający się o zwolnienie z opłat w mniejszym lub większym, zakresie może je uzyskać, więcej niż połowa jednostek wstępujących do pierwszej klasy szkoły podstawowej nie kończy szkoły średniej. Jednym z pierwszych wyjaśnień, jakie się nasuwają, jest, to, iż odpadają ci, którzy nie są w stanie korzystać z nauki. Jednakże – jak podkreślaliśmy w poprzednim rozdziale niepokojąco duży odsetek tego odsiewu wykazuje wyższe niż przeciętne uzdolnienia. -Ponadto doprawdy nie wiemy, kiedy i na jakim poziomie dziecko przestaje być podatne do nauki. Prawdopodobnie niewiele dzieci, a chyba nawet żadne o ilorazie inteligencji pomiędzy 80 a 90, odniesie korzyści ucząc się według programu przygotowującego na wyższe uczelnie, który obowiązuje w większości szkół średnich w kraju; natomiast można twierdzić, że utworzenie wielu różnych typów zajęć w szkołach średnich byłoby korzystne zarówno dla tych dzieci, jak również dla społeczeństwa, w którym będą żyć w przyszłości. [hasła pokrewne: choroba wilk objawy, psychoterapeuci warszawa, klinika leczenia bólu kręgosłupa ]

Powiązane tematy z artykułem: choroba wilk objawy klinika leczenia bólu kręgosłupa psychoterapeuci warszawa