Skip to content

Powiekszone wezly sródpiersiowa naswietlamy promieniami Roentgena

2 miesiące ago

132 words

Powiększone węzły śródpiersiowa naświetlamy promieniami Roentgena, a czas rozpoczęcia leczenia oraz dawkowanie zależy od właściwości przypadku. Jeżeli doszło do przerzutów, to duże zabiegi są przeciwwskazane. Od tej zasady odstępujemy, jeżeli pomimo istnienia przerzutów usunięcie łatwo dostępnego guza pierwotnego będzie korzystne dla chorego; w takim przypadku operacja może przynajmniej uwolnić chorego od dolegliwości związanych z rozrostem guza, jak duszności, zaburzenia połykania i bólów promieniujących. Z tych względów może być wskazane nawet usunięcie jednego z ognisk przerzutowych; pomimo istnienia wielu innych; oczywiście usunięcie przerzutu wchodzi w grę tylko w łatwo dostępnym miejscu, np. w obrębie czaszki. [patrz też: anestezjologia i ratownictwo, psychoterapeuci warszawa, opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej ]

Powiązane tematy z artykułem: anestezjologia i ratownictwo opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej psychoterapeuci warszawa