Skip to content

Powiekszone wezly sródpiersiowa naswietlamy promieniami Roentgena

4 tygodnie ago

129 words

Powiększone węzły śródpiersiowa naświetlamy promieniami Roentgena, a czas rozpoczęcia leczenia oraz dawkowanie zależy od właściwości przypadku. Jeżeli doszło do przerzutów, to duże zabiegi są przeciwwskazane. Od tej zasady odstępujemy, jeżeli pomimo istnienia przerzutów usunięcie łatwo dostępnego guza pierwotnego będzie korzystne dla chorego; w takim przypadku operacja może przynajmniej uwolnić chorego od dolegliwości związanych z rozrostem guza, jak duszności, zaburzenia połykania i bólów promieniujących. Z tych względów może być wskazane nawet usunięcie jednego z ognisk przerzutowych; pomimo istnienia wielu innych; oczywiście usunięcie przerzutu wchodzi w grę tylko w łatwo dostępnym miejscu, np. w obrębie czaszki. [patrz też: hurtownia portfeli, Kabiny Sanitarne, dzianina dresówka ]

Powiązane tematy z artykułem: dzianina dresówka hurtownia portfeli Kabiny Sanitarne